job Information

Company Profile
Our Client is a investment and construction company
Experience
5 years
Salary Range
Negotiable
Expires
30/11/2019

Responsibilities

 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Công ty;
 • Hoạch định nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh và chiến lược của Công ty;
 • Xây dựng, vận hành hệ thống đánh giá, quản lý nhân sự; hệ thống tiền lương, thưởng, chính sách cho người lao động;
 • Xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
 • Quản lý hệ thống mạng, website, các phần mềm ứng dụng của Công ty;
 • Quản lý công tác quản trị văn phòng, công tác hành chính nhân sự, văn thư; công tác trợ lý, thư ký giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị;
 • Quản lý công tác tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty;
 • Làm cầu nối, duy trì mối liên hệ, phối hợp hợp tác giữa các đơn vị, người lao động trong Công ty; Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với cơ quan nhà nước, đối tác bên ngoài;
 • Các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Requirements

 • Nam;
 • Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nhân sự trở lên;
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương;
 • Bắt buộc:
  • Có kỹ năng quản lý tốt
  • Có kỹ năng lãnh đạo nhân viên; tổ chức, giám sát công việc;
 • Có tính sáng tạo, linh hoạt, chủ động trong công việc;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc;
 • Trung thực, nhiệt tình trong công tác;
 • Thành thạo Tiếng Anh/ Hoa (nhận CV bằng Tiếng Anh/Hoa)

Contact Information

Contact Name
Ms. Thanh Huyen - Recruitment Consultant
Contact Phone
(028) 71013311 - EXT 108
Contact Email
ess@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)