job Information

Giám đốc vận hành trường mầm non quốc tế

Company Profile
Hệ thống trường mầm non quốc tế
Experience
3 years
Salary Range
$1000-$1500
Expires
30/09/2019

Responsibilities

1. Tuyển sinh:
– Chịu trách nhiệm về doanh số của trường, cam kết mục tiêu kinh doanh với BGĐ.
– Lập và tiến hành các kế hoạch tuyển sinh để đảm bảo mục tiêu kinh doanh cho cơ sở
– Hoạch định các chiến lược kinh doanh theo năm, quý, tháng và thực hiện cũng như giám sát các chiến lược này
– Lập kế hoạch marketing theo năm, tháng bao gồm cả phương thức truyền thống lẫn online (trực tuyến).
– Tham gia vào việc xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm
– Tìm kiếm và phát triển các đối tác có cùng khách hàng/phân đoạn kinh doanh để cùng hợp tác phát triển
2. Đào tạo:
– Xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo và phối hợp với trung tâm đào tạo để thực hiện các khóa học cho nhân viên.
– Phụ trách đào tạo, phát triển kỹ năng cho đội nhóm và nhân viên tại cơ sở.
– Tham gia trực tiếp làm giảng viên cho 1 số khóa đào tạo mà công ty yêu cầu.
3. Học thuật:
– Phối hợp với hiệu trưởng cơ sở để đảm bảo chất lượng đào tạo, chăm sóc học sinh.
4. Nhân sự và hành chính:
– Xác định nhu cầu tuyển dụng theo đúng định biên nhân sự.
– Tuyển dụng và phỏng vấn ứng viên, đảm bảo các quy trình liên quan đến nhân sự được thực hiện đúng.
– Thiết lập sơ đồ tổ chức của cơ sở trường.
– Xây dựng Mô tả công việc và hệ thống KPI cho từng bộ phận thuộc cơ sở mình để đạt mục tiêu chung của toàn hệ thống.
– Xây dựng văn hóa tinh thần làm việc cho nhân viên của trung tâm theo chiến lược cốt lõi của công ty
5. Kiểm soát tài chính:
– Lập ngân sách cho năm để quản lý chi phí vận hành hiệu quả
– Kiểm soát chi phí, lợi nhuận cũng như các mục tiêu vận hành khác

Requirements

– Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học trở lên
– Trình độ ngoại ngữ/tin học: Tiếng Anh và tin học văn phòng thành thạo
– Năng lực/kỹ năng:
+ Có khả năng quản lý, hoạch định, điều hành
+ Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc và viết)
+ Có khả năng thuyết trình tốt, kĩ năng đào tạo đội nhóm
+ Khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động, yêu mến trẻ, yêu môi trường sư phạm, muốn gắn bó lâu dài với công ty
+ Nghiêm túc trong công việc, chăm chỉ, hợp tác, hỗ trợ
– Số năm kinh nghiệm:Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý điều hành tại các trường học hoặc các trung tâm Anh ngữ.
– Ưu tiên:
+ Có kinh nghiệm làm về tuyển sinh, vận hành
+ Có hiểu biết về phương pháp giáo dục Montessori

Contact Information

Contact Name
Ms. Bich Ngoc - ESS Manager
Contact Phone
(024) 71013311 - EXT 121
Contact Email
ess@cxosearch.com
Ms. Ngoc
ngoc.vu@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)