Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/cxosearch.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 353
Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh – CxO Search

job Information

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Company Profile
Khách hàng công ty chúng tôi là 1 công ty chuyên về Bất Động Sản
Experience
5 years
Salary Range
Negotiable
Expires
30/04/2020

Responsibilities

 • Xây dựng kế hoạch, giải pháp chi tiết, chi phí kế hoạch kinh doanh cho từng dự án
 • Xây dựng quy trình triển khai và theo dõi các công việc kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng theo từng giai đoạn
 • Khảo sát nghiên cứu đánh giá thị trường và tìm hiểu thông tin dự án
 • Triển khai và giám sát bán hàng
 • Tìm kiếm & phát triển các mối quan hệ với đại lý
 • Kiểm tra đánh giá năng lực các Đại lý chiến lược
 • Giám sát, báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động bán hàng theo dự án
 • Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh, giao dịch.
 • Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc của tất cả nhân viên trực thuộc phòng ban.
 • Phối hợp với MKT để xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông, marketing của Dự án.
 • Thu thập thông tin thị trường, thị hiếu, nhu cầu của Chủ sở hữu và đối tác.
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh.

Requirements

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, MKT….
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
 • Kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch công việc
 • Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu.

Contact Information

Contact Name
Ms. Kim Nga - ESS Manager
Contact Phone
(028) 71013311 - EXT 109
Contact Email
ess@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)