job Information

Trưởng Phòng QC/QM

Company Profile
Công ty chuyên sản xuất về Thực Phẩm
Experience
7 năm
Salary Range
Thương lượng
Expires
31/12/2019

Responsibilities

– Tìm hiểu những yêu cầu của khách hàng để phát triển quy trình kiểm soát chất lượng hiệu quả.

– Thiết lập, triển khai các chính sách, mục tiêu chất lượng theo yêu cầu của công ty

– Thiết lập, cập nhật và cải tiến liên tục các quy trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào, quy trình kiểm soát công đoạn sản xuất đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm.

– Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

– Thực hiện kiểm soát vật tư đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm đầu ra, kiểm tra độ tin cậy sản phẩm, môi trường sản phẩm, kiểm soát sản phẩm không phù hợp, … với mục tiêu đảm bảo chất lượng ổn định cho khách hàng.

– Làm việc với nhà cung cấp & phối hợp với các bộ phận trong công ty để xử lý và cải tiến các vấn đề về chất lượng.

– Phát triển, đề xuất và giám sát các hoạt động phòng ngừa, quản lý rủi ro.

– Phân tích dữ liệu để xác định các khu vực cần cải thiện hệ thống chất lượng.

– Kiểm soát chi phí chất lượng.

Requirements

-Đại học trở lên chuyên ngành Hóa thực phẩm; Kỹ sư công nghệ sinh học; Quản lý chất lượng

– Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương trong ngành nghề Thực Phẩm

– Hiểu biết rộng các quy trình, công cụ kiểm soát chất lượng và các tiêu chuẩn quản lý như ISO, SPC, LEAN/Six Sigma

– Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thực phẩm, kiến thức về cảm quan,

– Am hiểu về hệ thống quản lý chất lượng, quy định pháp luật về VSATTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thực phẩm do Bộ Y tế ban hành, v.v..

– Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu.

– Kỹ năng sắc bén nhìn nhận vấn đề và tập trung hướng đến kết quả

Contact Information

Contact Name
Ms. Viet Nga - Associate Director
Contact Email
ess@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)