job Information

Trưởng ban pháp chế

Company Profile
Công ty về xây dựng
Experience
5 years
Salary Range
25,000,000 - 35,000,000
Expires
14/02/2020

Responsibilities

– Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của Công ty.

– Tham gia thẩm định tính pháp lý của các văn bản do Ban giám đốc ban hành. Tham gia cố vấn, hỗ trợ về pháp luật cho Ban giám đốc.

– Soạn thảo, xem xét và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng,… ký kết của Công ty, tham gia thương lượng đàm phán với đối tác.

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty.

– Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan.

– Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật.

– Thay mặt Công ty để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.

– Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu.

Requirements

– Nam/Nữ. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.

– Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động của pháp chế của doanh nghiệp.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và kỹ năng đàm phán.

– Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

– Chủ động/ chịu được áp lực công việc.

– Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, trung thực, tỉ mỉ.

Contact Information

Contact Name
Ms. Bich Ngoc - ESS Manager
Contact Phone
(024) 71013311 - EXT 121
Contact Email
ess@cxosearch.com
Ms. Bich Ngoc
ngoc.vu@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)