job Information

Trợ Lý Chủ Tịch HĐQT

Company Profile
Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, phần mềm, bán lẻ
Experience
3 năm
Salary Range
Thỏa thuận
Expires
25/12/2019

Responsibilities

 • Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty.
 • Tham mưu cho Chủ tịch lập, triển khai các kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
 • Tham mưu cho Chủ tịch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính.
 • Tham gia phân tích và thẩm định tính khả thi của các dự án, nhận diện được các rủi ro và đề xuất với Chủ tịch các biện pháp quản lý rủi ro về phương diện tài chính.
 • Tiếp nhận các thông tin chỉ đạo của Chủ tịch; đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các phòng / ban Công ty.
 • Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các đơn vị thành viên, phòng / ban Công ty.
 • Trợ giúp Chủ tịch trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện khi được phân công.
 • Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch.
 • Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Chủ tịch.
 • Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Công ty.
 • Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, kiểm tra, đề xuất ý kiến trước khi trình Chủ tịch phê duyệt.
 • Truyền đạt thông tin thông suốt, kịp thời giữa Chủ tịch với các bộ phận và ngược lại.

Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các Tập đoàn / Công ty lớn
 • Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt
 • Có khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo đội nhóm, quản lý và làm việc theo nhóm
 • Thành thạo Tiếng Anh
 • Ưu tiên:
 1. Thành thạo Tiếng Anh & Tiếng Trung
 2. Ứng viên tốt nghiệp văn bằng 2 ngành Luật
 3. Có thể đi công tác theo yêu cầu
 4. Có bằng lái B2

Contact Information

Contact Email
truc.tran@cxosearch.com
Contact Email
ess@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)