job Information

Company Profile
Our client is specialized in high technologies, including: smart communications, informations - telecommunications, electricity - automation, electrical engineering infrastructure
Experience
5 years
Salary Range
Negotiable
Expires
10/06/2019

Responsibilities

–   Xây dựng chiến lược / chính sách bán hàng cho ngành dự án (công nghệ thông tin và viễn thông).

–   Phối hợp cùng NVKD, Quản lý bán hàng, phát triển hệ thống bán hàng đến dự án đầu cuối (khách hàng end-user);

–   Đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh doanh;

–   Lên kế hoạch và triển khai kinh doanh tuần, tháng, quý, năm cho toàn bộ phòng kinh doanh đảm bảo doanh số đề ra;

–   Lập kế hoạch triển khai, quản lý ngân quỹ để đạt mục tiêu / chỉ tiêu Công ty đề ra;

–   Tuyển dụng, đào tạo, giữ ổn định và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh phù hợp với yêu cầu;

–   Đánh giá, báo cáo, đảm bảo tình hình kinh doanh và phát triển của bộ phận;

–   Thực thi các nhiệm vụ khác theo chỉ định và ủy quyền của Công ty.

Requirements

–   Tốt nghiệp Đại học ( Ưu tiên cho ai tốt nghiệp từ ĐH QTKD, CNTT, Điện tử viễn thông );

–   Kinh nghiệm thực tiễn : Cần có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ngành dự án kỹ thuật, trong đó có ít nhất 03 năm là quản lý bán hàng hoặc tương đương; (Ưu tiên cho Anh/ Chị nào đã có kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành CNTT & Viễn thông)

–   Có tầm nhìn chiến lược trong quản lý và kinh doanh ngành kỹ thuật / dự án;

–   Đã từng là nhân viên kinh doanh khá/ giỏi và đạt chỉ tiêu trong phân khúc được giao; từng là quản lý Phòng kinh doanh hiệu quả và đạt chỉ tiêu chung Cty đề ra.

–   Nắm vững kỹ thuật tuyển dụng: phỏng vấn, đánh giá. Có phương pháp đào tạo, huấn luyện nhân sự bán hàng dự án;

–   Khả năng hướng dẫn và thực hiện nghiệp vụ bán hàng ở cấp quản lý ( đàm phán, thương lượng, chốt hợp đồng );

–   Khả năng thống kê, phân tích, xử lý dữ liệu kinh doanh;

–   Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, báo cáo, ứng phó giải quyết vấn đề / khó khăn;

–   Kỹ năng sử dụng các Ứng dụng Office nhanh nhạy (Word/ Excel / Powerpoint / Surf web và Social media)

–   Tiếng Anh: bắt buộc phải có khả năng viết tốt, giao tiếp khá.

Contact Information

Contact Name
Mr. Anh Bang - Recruitment Consultant
Contact Phone
(028) 71013311 - EXT 117
Contact Email
bang.nguyen@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)