job Information

Giám đốc nhân sự chuỗi bán lẻ

Company Profile
Chuyên kinh doanh hệ thống bán lẻ thời trang, cafe
Experience
5 năm
Salary Range
$1500-$2000
Expires
30/09/2019

Responsibilities

I. Công việc quản lý điều hành
 1. Phối hợp cùng Ban lãnh đạo điều hành và quản lý hoạt động nhân sự của Công ty nhằm đảm bảo xây dựng và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch do Ban lãnh đạo phê duyệt theo đúng quy định của Pháp luật
 2. Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, định biên, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc các vị trí nhân sự.
 3. Xây dựng, thẩm định, bổ sung, sửa đổi hệ thống các quy trình, quy định, biểu mẫu liên quan đến hoạt động nhân sự.
II. Công việc chuyên môn
 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch nguồn nhân lực, lộ trình thăng tiến, ngân sách nhân sự của toàn Công ty trong từng giai đoạn.
 2. Chủ trì xây dựng hệ thống chỉ tiêu (KPIs) đánh giá nhân sự, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của cán bộ nhân viên Công ty. Phối kết hợp với các trưởng phòng, bộ phận đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và đề xuất với ban lãnh đạo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ trong Công ty.
 3. Chủ trì xây dựng kế hoạch công việc phòng nhân sự. Chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch công việc và kiểm soát tiến độ thực hiện công việc, tuân thủ quy trình, quy định đối với trưởng phòng, trưởng nhóm thuộc khối nhân sự.
 4. Xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các nội quy, quy định, quy trình, tiêu chuẩn nghề nghiệp, hướng dẫn công việc, chính sách nhân sự, quy chế lương thưởng, các chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích người lao động gắn kết lâu dài.
 5. Phối hợp, hỗ trợ với các phòng/ban liên quan trong công tác nhân sự, đào tạo, tuyển dụng. Tư vấn cho trưởng phòng/ban/bộ phận sắp xếp nhân lực hợp lý, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả của Công ty. Thực hiện báo cáo định kỳ/ đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
 6. Xây dựng các chính sách, chế độ lương, thưởng, tạo động lực cho người lao động.
 7. Xây dựng và tham gia thực hiện, giám sát các công cụ, quy trình đánh giá thực hiện công việc.
 8. Tuyển dụng, giới thiệu nhân sự Key.
III. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 1. Cùng ban lãnh đạo, khối/đơn vị trực thuộc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, chuyên nghiệp, hiệu quả.
 2. Xây dựng các hoạt động gắn kết nhân viên phù hợp với Văn hóa doanh nghiệp.

Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Kinh nghiệm từ 3- 5 năm ở vị trí tương đương với quy mô công ty từ 500 nhân sự trở lên
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại các công ty thời trang, F&B hoặc chuỗi bán lẻ (Quy mô >30 cửa hàng).
 • Có kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và tổ chức công việc .

Contact Information

Contact Name
Ms. Bich Ngoc - ESS Manager
Contact Phone
(024) 71013311 - EXT 121
Contact Email
ess@cxosearch.com
Ms. Bich Ngoc
ngoc.vu@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)