job Information

Chinese Restaurant Manager

Company Profile
Our client is the famous group for the wedding and convention center
Experience
5 years
Salary Range
Negotiable
Expires
31/07/2019

Responsibilities

ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC: Quản lý toàn bộ hoạt động của Nhà hàng về tài sản, con người, chi phí và mọi hoạt động khác để duy trì sự phát triển bền vững của Nhà Hàng.

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

 • Xây dựng các kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng, tuần cho Nhà hàng.
 • Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho Nhà hàng.
 • Tổ chức thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đã ban hành. Giám sát việc thực hiện các quy trình, tổ chức cải tiến các quy trình đó.
 • Triển khai, kiểm tra việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trong Nhà hàng.
 • Đại diện Nhà hàng trong việc giải quyết tất cả mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức….liên quan, ngoại trừ một số công việc liên quan đến Bộ phận Đối Ngoại.
 • Phối hợp với phòng kinh doanh tiếp thị xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến mãi theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho Nhà hàng.
 • Tổ chức hệ thống đánh giá về khách hàng (các nhu cầu của khách, khếu nại, sự thoả mãn) theo quy định của công ty và chuyển các thông tin về khách hàng cho phòng kinh doanh tiếp thị.
 • Giải quyết tình huống và phản hồi khiếu nại của khách hàng.
 • Nhận báo cáo thu chi hàng ngày từ các bộ phận và theo dõi giám sát các báo cáo đó.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận được giao.
 • Thực hiện các báo cáo thống kê về tài chính được giao.
 • Theo dõi và điều chỉnh định mức sử dụng, định mức tồn kho tối thiểu.

Requirements

 • Nam, nữ tuổi trên 35
 • Có kinh nghiệm bắt buộc ít nhất 5 năm Quản lý nhà hàng Hoa
 • Giao tiếp tốt tiếng Hoa hoặc tiếng Anh.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: QTKD, QT Nhà hàng- Khách sạn, Thương mại, Marketing.

Contact Information

Contact Name
Ms. Kim Nga - ESS Manager
Contact Phone
(028) 71013311 - EXT 109
Contact Email
ess@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)