job Information

Chief Accountant

Company Profile
Our Client specializes in treatment and coating of metals
Experience
5 years
Salary Range
Negotiable
Expires
28/06/2019

Responsibilities

– Xây dựng hệ thống kế toán, báo cáo tài chính theo quy định.

– Quản lý, kiểm soát & tổ chức bộ máy hoạt động của Phòng kế toán.

– Kiểm tra ký duyệt các khoản thanh toán cho các nhà cung cấp.

– Kiểm tra hồ sơ chứng từ, số liệu hạch toán của kế toán viên trước khi lên báo cáo.

– Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết với tổng hợp trước khi chốt báo cáo.

– Lập báo cáo tài chính tháng, quý theo yêu cầu.

– Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

– Dự tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý. Làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

– Kiểm tra số thuế GTGT đầu vào, đầu ra, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng trước khi chốt báo cáo và gửi cơ quan thuế

– Làm việc với Ngân hàng, cơ quan thuế, kiểm toán độc lập…

– Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên phòng.

– In sổ kế toán, lưu trữ chứng từ.

Requirements

–         Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ tài chính.

–         Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng.

–         Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng

–         Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Contact Information

Contact Name
Ms. Thanh Truc – Recruitment Consultant
Contact Phone
(028) 71013311 - EXT 105
Contact Email
ess@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)