job Information

Company Profile
Chuỗi bán lẻ phụ kiện điện thoại
Experience
8 years
Salary Range
$2,500-$3,000
Expires
14/02/2020

Responsibilities

 • Đưa ra định hướng (tầm nhìn, sứ mệnh) chiến lược và mục tiêu cho Công ty theo từng giai đoạn để Tổng GĐ phê duyệt (30%)

– Xác định tầm nhìn, sứ mệnh của Công ty và các cam kết đối với xã hội, khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, cổ động và các bên có liên quan khác (xác định thứ tự ưu tiên của từng đối tượng để có hành động cụ thể tương ứng);
– Xác định chiến lược và mục tiêu cụ thể hơn theo các giai đoạn 1, 3 và 5 năm về các chỉ số: thị phần trong ngành, số lượng cửa hàng, tổng doanh thu, lãi gộp, lãi ròng, là hệ thống bán lẻ top mấy, định vị thương hiệu là gì, văn hóa phục vụ là gì.

– Xây dựng tư vấn chiến lược phát triển kênh phân phối và Khách hàng doanh nghiệp

 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi và lan tỏa những giá trị này (30%)
 • Phân bổ nguồn vốn (tài chính) theo ngân sách đã được duyệt cho vận hành, đầu tư và phát triển theo sự ưu tiên và quản lý tốt việc sử dụng các nguồn này (10%)

– Xác định nguồn vốn cho vận hành, đầu tư và phát triển: Xây dựng ngân sách theo quý/năm cho tất cả các modul của doanh nghiệp theo từng giai đoạn.
– Quản lý tài chính và giám sát theo KPI của các modul tồn kho, vòng quay tồn kho, chi phí, quy trình kế toán, tối ưu vốn lưu động (dòng tiền), thanh toán, mua sắm, các khoản vay nợ, chi phí tài chính, kiểm soát nội bộ.

 • Tuyển dụng, xây dựng đội ngũ Quản lý cấp cao và phát triển con người (10%)

– Xây dựng cơ chế chính sách nhân sự: quan hệ lao động, C&B, chính sách và chế độ theo luật lao động, ESOP, xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực của từng vị trí, xây dựng con đường thăng tiến một cách rõ ràng & minh bạch (career path), tìm nguồn ứng viên chất lượng, có đánh giá năng lực theo định kỳ, xây dựng cơ chế khen thưởng & kỷ luật.
– Đào tạo: các mô hình đào tạo, sản phẩm dến đào tạo kỹ năng hay chân dung người phục vụ, người quản lý cho đến những khóa huấn luyện theo cấp độ cao hơn và phát triển con người.
– Xây dựng cơ chế phân quyền và trách nhiệm gắn với quyền lợi (trao quyền đúng người, đúng việc), phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của nhân sự được giao, có cơ chế phối hợp với nhau về mặt trách nhiệm cũng như quyền lợi. Đưa mỗi nhân sự cấp cao và chủ chốt trở thành một “another CEO” cho phòng bạn/bộ phận của họ trực tiếp chịu trách nhiệm với mục đích cuàng gánh vác và chia sẻ. Cuối cùng là giám sát và đánh giá.

 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh hiệu quả của Công ty theo những định hướng và chiến lược đã được xây dựng hay đồng thuận (10%)

– KPI của từng modul như: nhân sự, kinh Doanh bán lẻ, kinh doanh bán buôn, online, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng, kế toán – tài chính, mua hàng và logistic).

 • Tuân thủ pháp luật và đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh doanh. Đối nội, đối ngoại (5%)

– Tuân thủ pháp luật và đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh doanh
– Quan hệ với bên trong và bên ngoài công ty (nhà đầu tư, cổ đông, đối tác …) và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

 • Báo cáo (5%)

– Báo cáo quản trị theo định kỳ.

Requirements

 • Nam, nữ: Tuổi từ 34-40, ngoại hình ưa nhìn.
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học trở lên.
 • Chỉ chấp nhận ứng viên có kinh nghiệm trên 10 năm làm việc trong các chuỗi bán lẻ lớn và có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên các ứng viên có quá trình gắn bó lâu dài với công ty trước đó.
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý rất tốt
 • Hiểu về đặc thù kinh doanh của ngành bán lẻ, dịch vụ
 • Nắm bắt và dự báo xu thế của ngành
 • Chủ động, bản lĩnh, tiên phong, tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán, cởi mở, vui vẻ, hoạt bát, nhạy bén.
 • Chính trực, trách nhiệm, yêu thương và chia sẻ
 • Tiếng anh cơ bản
 • Có kỹ năng giao tiếp.

Contact Information

Contact Name
Ms. Bich Ngoc - ESS Manager
Contact Email
ess@cxosearch.com
ngoc.vu@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)