job Information

Company Profile
company specialized in industrial product
Experience
20 years
Expires

Responsibilities

  • Điều hành mọi hoạt động của công ty
  • Xây dựng và cơ cấu tổ chức
  • Xây dựng các chiến lược kinh doanh, hệ thống nhà máy trên toàn quốc
  • Đề ra các chiến lược , chính sách

Requirements

  • Kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Giám Đốc, tổng giám đốc ít nhất 5 năm cho lĩnh vực liên quan, hoặc sản phẩm cho xây dựng, công trình xây dựng
  • Có môi quan hệ tốt với các chủ đầu tư, các đối tác, cơ quan liên quan
  • Có tầm quản lý và điều hành công ty
  • Độ tuổi : 44-55

Contact Information

Contact Name
Ms. Bich Hai - ESS Manager
Contact Phone
0937335077
Contact Email
ess@cxosearch.com
hai.nguyen@cxosearch.com
Full name
Phone
Email
City
Note
CV
(.pdf/.docx/.doc)