CEO

$2,500-$3,000

Sales Manager

15,000,000 - 24,000,000

Our client is a software company with product about POS software

Giám Đốc Điều Hành

120,000,000 - 200,000,000

Một trong những công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam.

Manpower Planning Deputy Manager

Negotiable

Our client is an Retail company

Bonus & Tax Supervisor

Negotiable

Our Client is one of the world’s largest direct selling health, beauty, and home care products

Senior CMI Supervisor

Negotiable

Our Client is one of the world’s largest direct selling health, beauty, and home care products

Regional Distribution Center (RDC) Supervisor

Negotiable

Our Client is one of the world’s largest direct selling health, beauty, and home care products