Chuyên Viên Phân Tích Số Liệu Kinh Doanh

Negotiable

Đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát

Sale Logistics

$500~$600

Reporting Analyst/ Finance Analyst

15,000,000 - 18,000,000

Our client is a Japanese forwarding company

Payable Accountant

10,000,000 - 14,000,000

Our client is a Japanese forwarding company

Receivable Accountant

10,000,000 - 14,000,000

Our client is a Japanese forwarding company

Sales Director

Negotiable

Our client is a a global logistics service provider from South Korea

Sales manager (Air Freight Forwarding)

Negotiable

Our client is a a global logistics service provider from South Korea

Pricing Staff

Negotiable

Our client is a a global logistics service provider from South Korea

Sale manager (Warehouse & Distribution)

Negotiable

Our client is a a global logistics service provider from South Korea

Account Payable Supervisor (6-month contract)

Negotiable

My client is a global market leader in the logistics industry