Key Account Manager

Negotiable

Our Client is a Beverage Manufacturer

Chief Accountant

Negotiate

Client is a leading eggs producer of Malaysia Group

Marketing Manager

Negotiable

Công ty chuyên sản xuất về các loại bột thực phẩm

TRƯỞNG PHÒNG QC

Phóng phòng quản lý sản xuất

R&D Manager

Accounting Manager

50,000,000 - 60,000,000

Our Client is a French company that produces alcoholic beverages

Trưởng phòng Marketing (Hà Nội/Hồ Chí Minh)

$2000-$2500

Một Công ty chuyên về lĩnh vực nông sản sạch

R&D Assistant Manager

Negotiable

Our Client is an R&D Beverage Center

Legal Manager

Negotiable

Công ty chuyên nhập khẩu các loại trái cây cao cấp từ các nước trên thế giới

123