Thúc đẩy hiệu quả bán hàng

Hầu hết giám đốc bán hàng không hài lòng với hiệu quả của đội bán hàng. Nhiều nhân viên bán hàng cũng cảm thấy bối rối do không nắm rõ cách đi đến thành công. Chúng ta thử cùng nhận diện các tố chất giúp các thành viên trong đội bán hàng của bạn đạt được hiệu quả bán hàng và có năng lực bán hàng suất sắc qua bài Đánh giá Năng lực Nhân viên Bán hàng.

 

 

Vì sao bạn nên sử dụng bài Đánh giá Năng lực Nhân viên Bán hàng?

Mục đích chính của bài đánh giá này là giúp bạn gia tăng doanh số bằng cách:

 • Tránh tuyển sai nhân viên bán hàng
 • Hiểu lý do vì sao nhân viên bán hàng của bạn đạt hiệu quả kém
 • Tạo ra một kế hoạch phát triển đúng trọng tâm để gia tăng hiệu quả của đội bán hàng

 

Cách hoạt động của bài Đánh giá Năng lực Nhân viên Bán hàng

Bài Đánh giá Năng lực Nhân viên Bán hàng là một bài đánh giá được thực hiện trực tuyến, nó bao gồm 99 câu hỏi, mỗi câu hỏi có hai chọn lựa, bạn sẽ chọn một trong hai đáp án phản ánh đúng với bản thân nhất.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng bài đánh giá này cực kỳ chính xác và có khả năng đem lại những khám phá đầy hữu ích về năng lực bán hàng của nhân viên. Bài đánh giá có thể được hoàn thành trong 20 đến 30 phút. Bài đánh giá sẽ đo lường khả năng hiện tại của người bán hàng qua 18 năng lực bán hàng.

Bài đánh giá này được thiết kế cho những ai đã có ít nhiều kinh nghiệm bán hàng. Những ai ít kinh nghiệm bán hàng sẽ khó diễn giải chính xác nội dung trong bảng câu hỏi.

Để xem báo cáo mẫu Đánh Giá Năng Lực Bán Hàng, vui lòng liên hệ nga.nguyen@cxosearch.com

 

18 năng lực bán hàng

Dưới đây là 18 năng lực bán hàng mà hệ thống sẽ phân tích và đề xuất kế hoạch phát triển cho nhân viên bán hàng:

 • Săn khách hàng tiềm năng
 • Lượng giá khách hàng
 • Tạo lập quan hệ
 • Hướng theo quy trình
 • Hướng theo mục tiêu
 • Muốn được đồng ý
 • Kiểm soát quá trình bán hàng
 • Xử lý phản bác của khách hàng
 • Đặt câu hỏi hiệu quả
 • Lắng nghe tích cực
 • Tư duy hiệu quả
 • Tham vọng và có sáng kiến
 • Năng lực trình bày
 • Quản lý thời gian
 • Ứng phó khi thất bại
 • Quyết chí cạnh tranh
 • Khái niệm vê đồng tiền
 • Bộc lộ cảm xúc

 

Kế hoạch phát triển năng lực bán hàng

Sau khi thực hiện bài đánh giá, người nhân viên bán hàng sẽ biết cấp độ năng lực bán hàng của mình, đây là lúc có thể bắt đầu xây dựng một kế hoạch hành động. Người thực hiện có thể sử dụng những khuyến nghị trong phần Kế Hoạch Phát Triển trong báo cáo để tạo ra một bản đồ định hướng xây dựng và rèn luyện kỹ năng bán hàng của họ.

Phần “Kế Hoạch Phát Triển” trong báo cáo sẽ sử dụng 18 năng Lực, mỗi năng lực được định nghĩa, và mô tả xu hướng biểu hiện của từng năng lực trong 18 năng lực này. Tiếp theo là những bước cụ thể để cải thiện từng năng lực.

Mỗi năng lực sẽ có phần kế hoạch phát triển riêng, 18 năng lực bán hàng sẽ tương ứng với 18 kế hoạch phát triển, mỗi kế hoạch được diễn đạt trong một trang. Giám đốc bán hàng hay người coach có thể dễ dàng sử dụng những biện pháp cụ thể này để cải thiện năng lực của từng người.

Vui lòng liên hệ nga.nguyen@cxosearch.com để nhận một mẫu kế hoạch phát triển.

 

Cải thiện hiệu quả bán hàng ngay!

Bạn có thể làm thử bài đánh giá này miễn phí từ hôm nay đến 22/12/2017, vui lòng gửi email đến nga.nguyen@cxosearch.com

Vì số lượng bài miễn phí chỉ có giới hạn, chúng tôi sẽ dành cho những anh/chị đến trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *